MVP ?


MVP มาจาก Most Valuable Professional…
แล้ว MVP คืออะไร?…

Microsoft MVP…
เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ…ที่นักพัฒนาทั่วโลกใฝ่ฝัน…
Microsoft มอบ MVP…สำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์…ของ Microsoft…
ด้านใดด้านหนึ่ง…เป็นพิเศษ…
ซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตอาสา
…โดยนำความรู้…ความสามารถไปทำประโยชน์กับสาธารณะ…
…การตอบปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ…ผ่านทางชุมชนออนไลน์…
…การเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในงานต่างๆ…ของไมโครซอฟท์…
…การเผยแพร่ความรู้ต่างๆ…ผ่านทางบทความ…
…และเป็นที่ยอมรับของชุมชน…และของนักพัฒนาด้วยกันในประเทศนั้นๆ…

จิตอาสา…
โดยผมมีจิตอาสาดังนี้:
จิตอาสา #1 เขียนบทความ…(WindowsITPro Columnist)…
จิตอาสา #2 สร้างบลอก: JANAWAT…
…บันทึก…เทคนิคการเขียนโปรแกรมต่างๆ…
…ที่ไม่มีสอนในมหาลัย…
…แต่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตการทำงาน…
…เผยแพร่เป็นความรู้…
…สู่น้องโปรแกรมเมอร์มือใหม่…
…เพื่อบันทึก…ความทรงจำ…{กันลืม};

จิตอาสา #3 ตอบปัญหาด้านเทคนิคอล…
…ใช้ชื่อสมาชิกว่า nano…
…คอยตอบปัญหาให้เพื่อนๆ สมาชิก…
…ปัญหาจากหลากหลายคน…
…หลายๆ ปัญหา…
…ทำให้เรามีประสบการณ์…{ความรู้เพิ่มขึ้น}…

จิตอาสา #4 Community Leader…
…เป็นผู้นำชุมชน…ของกลุ่มนักพัฒนาด้านเทคโนโลยี Microsoft.Net
…บรรยายให้ความรู้…ให้กับนักพัฒนาในชุมชน…

จิตอาสา #5 เป็นวิทยากร…
…เป็นวิทยากรรับเชิญ…ในงานสัมมนาของ…ไมโครซอฟท์…
…บรรยายให้ความรู้…ถึงเทคโนโลยีใหม่…ของไมโครซอฟท์…
…บรรยายให้ความรู้…ด้านเทคนิคอล…ด้านการพัฒนาต่างๆ…

จิตอาสา 1+2+3+4+5 =…
ผมได้อะไร?…
ได้ความรู้ ใช่ใหม…ถูกครึ่งหนึ่ง…
ที่จริง มันคือ…วิธีการเรียนรู้ของผมครับ…

วิธีการเรียนรู้ของผม
1.เขียนบทความ…

…การจะเขียนเรื่องใด…เรื่องหนึ่ง…
…ต้องผ่านกระบวนการ…ศึกษาค้นคว้า…จากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่ง…
…ยำเป็นความเข้าใจตัวเอง…
…แล้วเขียนออกมาให้คนอ่านเข้าใจ…
…ทบทวนหลายรอบ…ก่อนส่งตีพิมพ์…หรือ post ผ่านเว็บ
…การทำซ้ำๆ หลายๆ รอบ…ทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้น…

2.เขียนบลอก
…ช่วยกันลืม..
…และเป็นการทำซ้ำ…เหมือนการเขียนบทความ…
3.ผู้นำชุมชน
บรรยายความรู้ ในเรื่องเทคโนโลยี ด้าน Microsoft.NET
ให้กับชุมชน

4.ตอบกระทู้
…ปัญหาหลายๆ ปัญหาทำให้เราฉลาดขึ้น…

5.วิทยากรรับเชิญ
…การจะพูดเรื่องใด…แน่นอน…ต้องผ่านกระบวนการศึกษาหาความรู้…จากหลายๆ แหล่ง
…แล้วเขียนย่อๆมันออกมาลงบนสไลด์…
…กลั่นกรองออกมาเป็นเสียงอีกครั้งบนเวที…
…ยิ่งย้ำความเข้าใจมากยิ่งขึ้น…

เกียรติประวัติ

 • จิตอาสา #1 เขียนบทความ
 • จิตอาสา #2 สร้างบลอก
 • จิตอาสา #3 ตอบปัญหาด้านเทคนิคอล
 • จิตอาสา #4 Community Leader
 • จิตอาสา #5 เป็นวิทยากร

ถ้าไอ้บ้าใหน…ทำอย่างนี้…อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี…
ไอ้บ้าคนนั้นควรได้รับเกียรตินี้

Microsoft MVP…

และ…
มีไอ้บ้าคนหนึ่ง…
ทำอย่างนั้น…
ทำอย่างต่อเนื่อง…
ตลอด 3 ปี…
ไอ้บ้าคนนั้น…นายนุชิต อรรจนวรรจน์…
Microsoft มอบ MVP ให้

สิทธิประโยชน์ของ MVP

 • ต่อตนเอง…
 • ต่อองค์กร…

ต่อตนเอง…
…ได้ใช้โปรแกรมทุกโปรแกรมของ Microsoft
…เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของ Microsoft
…มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการของ MVP (MVP Global Summit)

…ต่อองค์กร
……องค์กรได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำ
……พนักงานมีความรู้ความสามารถ และมีจิตสาธารณะ
……เนื่องจากมีคนคุณภาพทำงานให้บริษัท

…Benefits จาก MVP ทำให้สามารถติดตามเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดได้อยู่เสมอ
……ทำให้มีส่วนในการทดสอบ แก้ไข
……ร้องขอฟีเจอร์ซอฟต์แวร์ที่เราทำงานด้วยตลอดได้

เนื่องจากได้ทำงานกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ก่อนใคร จึงมีความได้เปรียบ
ในการวางแผน และนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานก่อน
ทำให้เป็นผู้นำเทรนด์ และเพิ่มโอกาสในด้านต่างๆ

…อื่นๆ
……เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายคนเก่ง ช่วยให้แก้ไขปัญหายากๆ ได้เร็วขึ้น
……มีโอกาสได้โปรโมทองค์กร บนเวทีบรรยาย
……ความรู้ของ MVP น่าเชื่อถือ
……แหล่งข้อมูล กลุ่มคน สังคมความรู้ในเทคโนโลยี่กว้างขวาง
…..เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ค่อนข้างไวก่อนคนทั่วไป

…..MVP ถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลกับบริษัทไมโครซอฟท์…
…..ในการหาคุณค่าทางตรงต่อบริษัทอาจอ้างได้ยาก…
…..แต่ในความมีคุณค่าของ MVP นั้น…
…..กลับเป็นผลประโยชน์ทางตรงกับบริษัทที่สังกัดอยู่…
…..เพราะ MVP
……….รู้จริง…
……….ขยันทำงาน…ขยันเรียนรู้…
……….ทำงานเร็ว…
……….มองคำตอบในทุกปัญหา
……….และเมื่อรู้แล้วแบ่งปัน…ให้ทั้งบุคคลภายใน/นอกองค์กร
…..ที่สำคัญ MVP เป็นบุคคลที่มีจิตอาสา…
……….ซึ่งบริษัทจะได้
……….ทั้งผลงาน…(ขยันทำงาน, ทำงานเร็ว, มองคำตอบในทุกปัญหา)
……….ทีมงานได้เรียนรู้…(แบ่งปัน)

พนักงาน 3 ประเภท
…ประเภท ที่1 20 % = เป็นพนักงานที่ทรงคุณค่า
……ทำงานดี…
……ทำงานเร็ว…
……ทำงานเกินคุ้ม…
……เห็นคำตอบในทุกปัญหา…

…ประเภท ที่2 70 % = เป็นพนักงานชั้นกลาง
……ทำงานตามสั่ง…
……ทำงานพอดี…จ่ายเท่าไหร่…ทำเท่านั้น…
……เห็นปัญหาในทุกคำตอบ…

…ประเภท ที่3 10 % = เป็นพนักงาน ไม่มีค่าต่อองค์กร
……ทำงานไม่คุ้ม…
……ทำงาน…เช้าชาม-เย็นชาม…
……เฉยๆ…
……เขาอาจจะเก่ง…แต่มิได้สร้างคุณค่าให้องค์กร…

คุณเป็นพนักงานประเภทใหน?
…ผมเป็นพนักงานประเภท 20%
……ทำงานดี…
……ทำงานเร็ว…
……ทำงานเกินคุ้ม…
……เห็นคำตอบในทุกปัญหา…

……และวันนี้รู้สึกว่า…บริษัทไม่เอาเปรียบคนเก่ง…
……เอาเปรียบคนเก่ง…คืออะไรครับ?…
……พนักงานนาย A และ B ตำแหน่งเดียวกัน…
……นาย A ทำงานดี…ทำงานเร็ว…เห็นคำตอบในทุกปัญหา…
……หัวหน้าจึงเรียกใช้แต่นาย A ในขณะที่นาย B ทำงานเช้าชาม-เย็นชาม…ตาม Process…
……พอสิ้นปี…ประเมินทุกคนเท่ากัน…แน่นอนนาย A ยอมรู้สึกว่าโดนเอาเปรียบ…

……เห็นคุณค่าในตัวพนักงาน…
……พนักงานจะรู้สึกเป็นบุญคุณ…
……การทำงานจากทำตามหน้าที่…เป็นทำด้วยด้วยใจ…
……แน่นอน…Productivity สูงขึ้น…
……เงินเล็กน้อยจ่ายเพิ่มให้พนักงานประเภท 20%…
เหมือนขาดทุน…แต่ได้กำไร…(Productivity สูงขึ้น)…

วงจรชีวิต

 • 08.00 – 17.00 น. เวลาทำงาน
 • 18.00 – 20.00 น. เวลาครอบครัว
 • 20.00 – 24.00 น. เวลาเรียนรู้
 • 24.00 – 05.30 น. เวลาพักผ่อน

โดย: nano

Advertisements
เกี่ยวกับ

Nuchit Atjanawat is a Microsoft MVP, GreatFriends Community Leader, WindowsITPro Columnist(Mr.Nano), Silverlight Business Application Instructor, Speaker in various Microsoft events, Author, passionate Blogger and a Software Engineer by profession. He has a very good skill over Silverlight, LightSwitch, C#, XAML & Blend. He shares his technical findings, tutorials in his technical blog. Follow his Blog and Facebook page to be updated on latest articles. - Technical Blog: https://janawat.wordpress.com - WindowsITPro Columnist(Mr.Nano): http://windowsitpro.net - The GreatFriends.Biz Community Discussion Board (nano): http://greatfriends.biz - witter: https://twitter.com/janawat - Facebook Page: https://www.facebook.com/nuchit - Instructor: http://bit.ly/GF250-01, http://bit.ly/GF150-02

เขียนใน Other
3 comments on “MVP ?
 1. Jattiphon Y. (@jattiphon) พูดว่า:

  ขอบคุณที่เอามาแบ่งปันครับ

 2. Tea Teerapong พูดว่า:

  เห็นเวลานอน แล้วยอมแพ้เลยครับ

 3. Buddy พูดว่า:

  นับถือครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

In Archive
%d bloggers like this: