หลักสูตร Silverlight 4 Business


image เตรียมพบกับหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมในงานธุรกิจ (LOB= Line-Of-Business Applications ) ด้วย Silverlight ที่ http://greatfriends.biz เร็วๆนี้ โดยจะมีสองหลักสูตร ที่จะทำให้คุณกลายเป็นมืออาชีพขึ้นไปอีกในสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้ว ดังนี้

 1. หลักสูตร Introduction to Silverlight 4: GF150
  1. สำหรับท่านที่ยังไม่เคยจับต้อง Silverlight มาก่อน (zero silverlight) แต่ต้องการนำ Silverlight ไปประยุกต์ต่อยอดในโปรแกรมธุรกิจ
  2. สำหรับท่านที่ต้องการเสริมความเป็นมืออาชีพด้านการพัฒนาโปรแกรมธุรกิจ
  3. สำหรับท่านที่ไม่มีเวลาวิ่งตามเทคโนโลยีที่หมุนปรับเปลี่ยนทุกวินาที เราคัดสรรสิ่งที่จำเป็นในงานพัฒนาโปรแกรมธุรกิจสำหรับคุณ
 2. หลักสูตร Silverlight 4 Business Application
  1. เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตร Introduction to Silverlight 4
  2. สำหรับท่านที่เคยพัฒนาโปรแกรม Silverlight มาแล้ว
  3. สำหรับท่านที่ต้องการการเสริมเป็นมืออาชีพขึ้นไปอีกในสิ่งที่คุณเป็นอยู่
  4. สำหรับท่านที่ต้องการใช้ Silverlight ในการสร้างโปรแกรมด้านธุรกิจอย่างเต็มตัว

รายละเอียดของหลักสูตร:

รายละเอียดของหลักสูตร:

Introduction to Silverlight 4: GF150

Training Date :

เสาร์

Time :

24 Hour(s)

Days :

4 Day(s)

Duration :

09:00 – 16:30

Fee :

?,??? THB

Instructor :

ว่าที่รต. นุชิต อรรจนวรรจน์

Technologies:

· Silverlight

· Xaml

· WCF

Programming languages:

· C#

· LINQ

· Xaml

Developer Tools

· Visual Web Developer 2010 Express

· Microsoft SQL Server 2008 Express

Designers Tools

· Visual Web Developer 2010 Express

· Microsoft Expression Blend 4

Hardware requirements:

· Pentium 4 Processor 2GHz or greater

· 1 G RAM or greater

· 40 G Hard Drive or greater

Silverlight SDK

· Silverlight 4 Tools for Visual Studio 2010

OS requirements:

· Windows XP Professional (SP2), Windows Vista, or Windows 7

Class Prerequisites

· ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์จาก Silverlight 1.0, Silverlight 2.0, Silverlight 3.0

· เคยพัฒนาโปรแกรมภาษา C#

Objectives :

Silverlight เป็นโปรแกรมเบราว์เซอร์ปลั๊กอินขนาดเล็ก ซึ่งทำงานอยู่ในกรอบของเบราว์เซอร์ สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์ม โดยถูกออกแบบมาเพื่อนักพัฒนาโดยเฉพาะ ให้สามารถพัฒนาโปรแกรมประเภทแอนิเมชัน, กราฟิก และโปรแกรมทางด้านธุรกิจได้ง่าย ซึ่งสามารถตอบสนองต่อการใช้งานแบบอินเทอร์แอคทีฟ RIA (Rich Internet Application) ใด้ใกล้เคียงเช่นเดียวกับโปรแกรมวินโดวส์ หรือ เดสก์ทอปแอปพลิเคชัน ขณะเดียวกันการดิพลอย์แอปพลิเคชัน สามารถทำได้ง่าย เหมือน เว็บแอปพลิเคชัน เสมือนเป็นการนำข้อดีของเว็บแอปพลิเคชั่น คือง่ายในการดิพลอย์ และข้อดีของวินโดวส์แอปพลิเคชั่น คือตอบสนองต่อการใช้งานได้ดี มารวมกันไว้ที่เดียวกัน

การอบรมในหลักสูตรนี้ จึงเป็นการเรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ยกระดับความเป็นมืออาชีพให้มากขึ้น  ดังคำกล่าวที่ว่า “ถ้าอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เหนือโปรแกรมเมอร์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นต้องพัฒนาด้วย Silverlight การพัฒนาวินโดวส์แอปพลิเคชั่น ต้องพัฒนาด้วย WPF” ซึ่งในหลักสูตร Introduction to Silverlight 4 นี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานต่างๆ ในการพัฒนาแอปพลิคชั่นด้วย Silverlight ซึ่งจะเน้นงานด้านธุรกิจแอปพลิเคชั่นเป็นหลัก โดยที่ผู้เรียนจะได้แอปพลิเคชั่นถึงสองตัวในการพัฒนาครั้งเดียว กล่าวคือจะได้ทั้งเว็บแอปพลิเคชั่น และวินโดวส์แอปพลิเคชั่น เหมือนยิงปืนนัดเดียวได้ถึงนกสองตัว ซึ่งนอกจากความรวดเร็วในการได้แฟลตฟอร์มของแอปพลิเคชั่นแล้ว ยังเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่หรูหรา(RIA) เพื่อขยายศักยภาพที่ตนเองมีอยู่แล้วในประสบการณ์เดิม ให้โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Silverlight และเพิ่มพูนโอกาสในการรองรับงานด้าน Rich Internet Application ที่กำลังเป็นกระแสนิยมในปัจจุบันนี้

Who Should Attend :

· สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C# หรือ VB.NET ได้ (ในหลักสูตรจะใช้ C# เป็นหลัก)

· เคยพัฒนาโปรแกรมบนวินโดวส์ หรือเว็บแอปแอปพลิเคชั่นบนเครื่องมือ Microsoft Visual Studio 2010 หรือ Visual Web Developer 2010 Express

Benefits :

ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้:

· การสร้างแอปพลิเคชั่นด้วย Silverlight

· การใช้ภาษา XAML ( Extensible Application Markup Language )

· การใช้งานคอนโทรลต่างๆ ใน Silverlight

· การสร้างวินโดวส์แอปพลิเคชั่นด้วย Silverlight (Out-of-Browser)

· การจัดการข้อมูลบน Silverlight ด้วย WCF Services

Course Outline :

Day 1: เช้า

1. Introducing Silverlight

a. Get the Tools

b. Install Visual Web Developer Express

c. Install the Silverlight Tools

2. Silverlight Project Structure

a. Web Application

b. Silverlight Application

Lab:

· สร้างโปรเจค Silverlight

i. รู้จักโครงสร้างโปรเจ็กต์ของ Silverlight

ii. เพิ่มโปรเจค Silverlight เข้าไปในโปรเจ็กต์ ASP.Net เดิม

Day 1: บ่าย

3. Silverlight Controls

a. Learning Silverlight Controls

b. Using the Silverlight Controls

4. Layout and Styling

a. Using the Canvas Control

b. Using the Grid Control

c. Using the StackPanel Layout

d. Styles and Templates

Lab:

· สร้างโปรเจ็กต์ Silverlight

i. จัด Layout หน้าจอโปรแกรม Silverlight

ii. ฝึกใช้งานคอนโทรลต่างๆ (Button, CheckBox, RadioButton, TextBox, Image, ComboBox, ListBox)

Day 2: เช้า

1. XAML

· XAML Namespaces

· Code-Behind

2. Properties and Events

3. XAML Resources

4. Element Binding

Lab:

· ฝึกใช้งาน XAML

Day 2: บ่าย

5. Building Desktop Applications

a. Detecting Updates

b. Detecting Out of Browser Status

c. Detecting Network Connectivity and Availability

d. Debugging Out of Browser Applications

Lab:

· สร้างโปรแกรมวินโดวส์ ด้วย Silverlight

Day 3: เช้า

1. Working with WCF

2. Building WCF Service

3. Consuming WCF Service

Lab:

· สร้าง WCF Service ตรวจสอบ UserName และ Password

Day 3: บ่าย

4. Data Binding

· DataGrid Control

· DataForm Control

· ListBox Control

Lab:

· สร้างโปรแกรม Silverlight

o โดยมีระบบ Login เรียกใช้ WCF Service

o จัดการข้อมูลบน Silverlight ด้วย WCF Service

§ CRUD (Create, read, update and delete)

Day 4: เช้า

1. Silverlight Toolkit

a. Toolkit Overview

b. Toolkit Controls

Lab:

· ฝึกใช้งานคอนโทรลต่างๆ ใน Silverlight Toolkit

Day 4: บ่าย

2. Charting Control

3. Print API

Lab:

· ดึงข้อมูลจาก WCF Service ไปแสดงบน Chart control

· พิมพ์รายงานบน Silverlight

Silverlight 4 Business Application

Training Date :

เสาร์

Time :

32 Hour(s)

Days :

4 Day(s)

Duration :

09:00 – 16:00

Fee :

????? THB

Instructor :

ว่าที่รต. นุชิต อรรจนวรรจน์

Technologies:

· Silverlight

· Xaml

· WCF RIA Service

· Entity Framework

Programming languages:

· C#

· LINQ

· Xaml

Developer Tools

· Visual Web Developer 2010 Express

· Microsoft SQL Server 2008 Express

Designers Tools

· Visual Web Developer 2010 Express

· Microsoft Expression Blend 4

Hardware requirements:

· Pentium 4 Processor 2GHz or greater

· 1 G RAM or greater

· 40 G Hard Drive or greater

Silverlight SDK

· Silverlight 4 Tools for Visual Studio 2010

OS requirements:

· Windows XP Professional (SP2), Windows Vista, or Windows 7

Class Prerequisites

· ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์จาก Silverlight 1.0, Silverlight 2.0, Silverlight 3.0

· เคยพัฒนาโปรแกรมภาษา C#

· ผ่านการอบรมหลักสูตร Introduction to Silverlight 4

Objectives :

Silverlight เป็นโปรแกรมปลั๊กอินขนาดเล็ก ซึ่งทำงานอยู่ในกรอบของเบราว์เซอร์สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์ม ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อนักพัฒนาโดยเฉพาะ ให้สามารถพัฒนาโปรแกรมประเภทแอนิเมชัน, กราฟิก และโปรแกรมทางด้านธุรกิจได้ง่าย ซึ่งสามารถตอบสนองต่อการใช้งานแบบอินเทอร์แอคทีฟ RIA (Rich Internet Application) ใด้ใกล้เคียงเช่นเดียวกับโปรแกรมวินโดวส์ หรือ เดสก์ทอปแอปพลิเคชัน ขณะเดียวกันการดิพลอย์แอปพลิเคชัน สามารถทำได้ง่าย เหมือน โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน เสมือนเป็นการนำข้อดีของเว็บแอปพลิเคชั่น คือง่ายในการดิพลอย์ และข้อดีของวินโดวส์แอปพลิเคชั่น คือตอบสนองต่อการใช้งานได้ดี มารวมกันไว้ที่เดียวกัน

การอบรมในหลักสูตรนี้ จึงเป็นการเรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชั่นทางด้านธุรกิจด้วย Silverlight โดยสามารถจัดการข้อมูลผ่าน Entity Framework และWCF RIA Service ซึ่งเป็น Framework ที่ถูออกแบบมาเพื่อให้นักพัฒนาสามารถใช้ Silverlight ทำงานกับข้อมูลได้อย่างง่าย รวมถึงจะได้เรียนรู้การพิมพ์รายงานบน Silverlight และการเชื่อมต่อกับโปรแกรม Microsoft Office

Who Should Attend :

· สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C# หรือ VB.NET ได้ (ในหลักสูตรจะใช้ C# เป็นหลัก)

· เคยพัฒนาโปรแกรมบนวินโดวส์ หรือเว็บแอปแอปพลิเคชั่นบนเครื่องมือ Microsoft Visual Studio 2010 หรือ Visual Web Developer 2010 Express

Benefits :

ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้:

· การพัฒนาแอปพลิเคชั่นทางด้านธุรกิจด้วย Silverlight

· เรียนการจัดการข้อมูลผ่าน WCF RIA Service

· เรียนรู้การปรับแต่ง Domain Service Class

· เรียนรู้การการกำหนดสิทธิ์ การเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบ Membership

· เรียนรู้การพิมพ์รายงาน และรายงานกราฟต่างๆ

· เรียนรู้การเชื่อมต่อระหว่าง Silverlight และโปรแกรม Microsoft Office เข่นการ Export ข้อมูลต่างๆไปให้ Excel หรือ Word เป็นต้น

Course Outline :

Day 1:

Introduction Silverlight

Silverlight Overview

Business Applications Overview

Getting Started

Required Tools

Navigation Framework

Components of the Navigation

Navigating Between Views

Passing Data Between Views

URI Mapping to Enable Friendly URIs

Integrating with the Browser History

Advanced XAML and Data Binding

Advanced XAML

Advanced Data Binding

LAB: Creating a Silverlight Business Application

· สร้างโปรเจ็กต์ Silverlight โดยใช้เทมเพลต Business Application

· สร้าง Silverlight Page

· สร้าง Silverlight Child Window

Day 2:

WCF RIA Services

What Is WCF RIA Services?

How the WCF RIA Services Code Generator Works

How Do You Use WCF RIA Services?

Presentation Model Types

Sharing Code

Inspecting the Generated Code

Encapsulating Logic

Handling Server Errors

Handling Data Concurrency

Transactions

Alternative Communication Technologies

Implementing Summary Lists

Exposing a Summary

Collection Views

Consuming Data from the Server

Displaying the Summary List

Manipulating Summary Lists

Drilling Down on a Record

Handling Errors

LAB: Creating WCF RIA Services

· การสร้าง Data Access Layer

· การสร้าง Entity Model

· การสร้าง Domain Service

· การปรับแต่ง Metadata Classes

Day 3:

Data Validation

Data Entry Controls

Validation Summary Control

Defining Validation Rules

Validation by Exception

Securing Your Application

Implementing Server-Side Security Using RIA Services

Implementing Client-Side Security

LAB:

· Customizing Validation

· การการกำหนดสิทธิ์ การเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบ Membership

Day 4:

Printing and Reporting

Importance of Implementing Reporting

Potential Solutions

Choosing a Reporting Strategy

Printing Functionality in Silverlight

OOB Mode

Out of Browser

File System Open/Save Dialogs

Drag Drop Target

Clipboard

Full Screen

Elevated Trust

Application Deployment

Deploying the Application to the Server

Deploying the Application to the Client

Digitally Signing Your Application

LAB:

· การพิมพ์รายงาน และรายงานกราฟ

· การ Export ข้อมูลต่างๆ ไปให้ Excel

· การดิพลอย์ Silverlight Application และ WCF RIA Service

Advertisements
เกี่ยวกับ

Nuchit Atjanawat is a Microsoft MVP, GreatFriends Community Leader, WindowsITPro Columnist(Mr.Nano), Silverlight Business Application Instructor, Speaker in various Microsoft events, Author, passionate Blogger and a Software Engineer by profession. He has a very good skill over Silverlight, LightSwitch, C#, XAML & Blend. He shares his technical findings, tutorials in his technical blog. Follow his Blog and Facebook page to be updated on latest articles. - Technical Blog: https://janawat.wordpress.com - WindowsITPro Columnist(Mr.Nano): http://windowsitpro.net - The GreatFriends.Biz Community Discussion Board (nano): http://greatfriends.biz - witter: https://twitter.com/janawat - Facebook Page: https://www.facebook.com/nuchit - Instructor: http://bit.ly/GF250-01, http://bit.ly/GF150-02

เขียนใน Trainning Course
4 comments on “หลักสูตร Silverlight 4 Business
 1. yoke พูดว่า:

  ค่าใช้จ่ายเท่าใหร่ครับ

 2. ixus พูดว่า:

  น่าสนใจครับ จะเริ่มเมื่อไหล่ครับ

 3. nano พูดว่า:

  คอยติดตามได้ที่…
  http://greatfriends.biz
  น่าจะประกาศเร็วๆ นี้ครับ

 4. nano พูดว่า:

  ***** โปรโมชั่นพิเศษสุด *****
  ราคาพิเศษสำหรับหลักสูตรนี้เพียง 8,000 บาท เรียน 4 วันเสาร์
  พร้อมอาหารกลางวัน ในบรรยากาศสบายๆ ของการเรียนวันหยุด
  โดยผู้เรียนจะต้องนำโน้ตบุ๊กมาเอง พร้อมติดตั้งโปรแกรมต่อไปนี้ให้เรียบร้อยครับ
  • Visual Web Developer 2010 Express
  • MS SQL Server 2008 Express
  • Visual Web Developer 2010 Express
  • MS Expression Blend 4

  Ref:> http://greatfriends.biz/training/course.aspx?code=GF150-01

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

In Archive
%d bloggers like this: