เปลี่ยน ConnectionString ของ ASP.NET MembershipProvider


ระบบ Membership ของ ASP.NET จะ Default ConnectionString ชี้ไปที่ Server [.\SQLEXPRESS] และติดต่อฐานข้อมูลแบบแนบไฟล์ [AttachDBFilename=|DataDirectory|aspnetdb.mdf]  โดยฐานข้อมูลต้องชื่อ [aspnetdb.mdf] ด้วย

ฉะนั้นจึงไม่แปลกที่คุณผู้อ่านใช้งานระบบ Membership ไม่ว่าเป็นบน ASP.NET หรือ Silverlight ConnectionString จึง Default ที่ Server [.\SQLEXPRESS]  หากคุณผู้อ่านต้องการเปลี่ยน ConnectionString ไปชี้ที่ Server ใช้งานจริงละ (Production) จะทำอย่างไร?…

ในระบบ .NET Framework ได้กำหนดให้ AspNetSqlMembershipProvider ชี้ไปที่ connectionStringName=”LocalSqlServer” โดยกำหนดไว้ในไฟล์ [machine.config] ซึ่งอยู่ที่พาธ C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Config ดังนี้:

image

 

ถ้าเปิดไฟล์ [machine.config] ขึ้นมาดู และไปดู connectionStrings ที่ชื่อ LocalSqlServer จะเห็นว่าชี้อยู่ที่ Server [.\SQLEXPRESS] จริงดังกล่าวไปแล้ว

image

 

วิธีเปลี่ยน connectionStrings ของ AspNetSqlMembershipProvider

 

ให้เปลี่ยนที่ไฟล์ Web.config ในโปรเจ็กต์ของเรา โดยเพียงแค่ ลบของเดิมออก แล้วเพิ่มเข้าไปใหม่ ดังนี้:

<connectionStrings>
<remove name="LocalSqlServer"/>
<add name="LocalSqlServer" connectionString="Data source=???.???.???.???;Initial Catalog=Databasename;Persist Security Info=True;User ID=???;Password=???;Min Pool Size=5;Max Pool Size=60;Connect Timeout=60;" providerName="System.Data.SqlClient"/>
</connectionStrings>

โดย: Mr.Nano

Software Development Section Manager
Microsoft MVP | Community Leader | WindowsITPro Columnist
https://janawat.wordpress.com | E-Mail: nuchitrwi@hotmail.com |
http://www.flowco.co.th | Phone: 08-5911-7659

Advertisements
เกี่ยวกับ

Nuchit Atjanawat is a Microsoft MVP, GreatFriends Community Leader, WindowsITPro Columnist(Mr.Nano), Silverlight Business Application Instructor, Speaker in various Microsoft events, Author, passionate Blogger and a Software Engineer by profession. He has a very good skill over Silverlight, LightSwitch, C#, XAML & Blend. He shares his technical findings, tutorials in his technical blog. Follow his Blog and Facebook page to be updated on latest articles. - Technical Blog: https://janawat.wordpress.com - WindowsITPro Columnist(Mr.Nano): http://windowsitpro.net - The GreatFriends.Biz Community Discussion Board (nano): http://greatfriends.biz - witter: https://twitter.com/janawat - Facebook Page: https://www.facebook.com/nuchit - Instructor: http://bit.ly/GF250-01, http://bit.ly/GF150-02

เขียนใน Silverlight

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

In Archive
%d bloggers like this: