สร้างรายงานแผนภูมิด้วย Microsoft Chart Controls ตอน ผูกข้อมูลบน Microsoft Chart Controls


 

สวัสดีครับ สำหรับบทความฉบับนี้ เป็นบทความการสร้างรายงานแผนภูมิกราฟด้วย Microsoft Chart Controls ตอนที่สอง ต่อเนื่องจากตอนที่แล้ว และ ผู้เขียนได้ขอบอนุญาตการเผยแพร่จาก CODE IT: [CODE IT MAGAZINE APRIL-MAY 2009] เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ GreatFriends ติดตามได้เลยครับ…

สำหรับนักพัฒนาหลายๆ ท่านคงคุ้นเคยกับการพัฒนาแอพพลิเคชัน ไม่ว่าจะเป็นเว็บแอพพลิเคชัน หรือวินโดวส์แอพพลิเคชัน การนำเสนอข้อมูลมักจะเป็นรายงานในรูปแบบของคอลัมน์ และแถวเป็นส่วนใหญ่ และหากนักพัฒนาจะนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ใช้งานระดับผู้บริหารแล้ว รายงานในรูปแบบคอลัมน์ และแถวคงไม่ผ่านการพิจรณาเป็นแน่ เนื่องจากว่ารายงานสำหรับผู้บริหาร ต้องเป็นรายงานที่ดูได้ง่าย และได้ข้อมูลเร็ว รายงานส่วนใหญ่สำหรับผู้บริหารจึงเป็นลักษณะของแผนภูมิกราฟ เพื่อจุดประสงค์ในการตัดสินใจ ที่รวดเร็วนั่นเอง

และเป็นโชคดีของเหล่านักพัฒนา ที่ไมโครซอฟท์ได้ออกชุดคอมโพเนนต์ Microsoft Chart Control ให้นักพัฒนาสามารถใช้เครื่องมือ VS2008 สร้างรายงานแผนภูมิกราฟได้ฟรีๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และแน่นอนคุณอาจคิดว่า ของฟรีไม่มีในโลก หรือของฟรีไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ดีแน่ๆ แต่นั่นไม่ใช่กรณีสำหรับ Microsoft Chart Control เป็นแน่ เพราะคุณสามารถใช้ชุดคอมโพเนนต์ ดังกล่าวในการสร้างแผนภูมิกราฟได้อย่างง่ายๆ และสวยงาม สามารถแสดงแผนภูมิกราฟได้ทั้งสองมิติ(2D) และสามมิติ(3D) และสามารถสร้างแผนภูมิกราฟในแบบต่าง ได้มากถึง 25 แบบ สามารถพัฒนาได้ทั้งบนเว็บแอพพลิเคชัน ( ASP.NET) และ วินโดวส์แอพพลิเคชัน มันยัง สนับสนุนการใช้งาน AJAX สำหรับเว็บแอพพลิเคชัน ได้ด้วย เรียกได้ว่าเป็นของฟรีที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ และสำหรับบทความนี้ ผู้เขียนขอนำเสนอการผูกข้อมูลบน Microsoft Chart Controls เพื่อออกรายงานแผนภูมิกราฟบนเว็บแอพพลิเคชัน โดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล Northwind ดังขั้นตอนที่จะกล่าวต่อไปนี้

ขั้นตอนการสร้างแผนภูมิด้วย Microsoft Chart Controls

 • ขั้นตอนที่ หนึ่ง: องค์ประกอบแผนภูมิ
 • ขั้นตอนที่ สอง: สร้างโปรเจ็กต์ Chart คอนโทรล ด้วย ASP.NET Web Site
 • ขั้นตอนที่ สาม: ผูกข้อมูลใส่ Chart คอนโทรล
 • ขั้นตอนที่ สี่: ปรับแต่งพรอเพอร์ตี้ Chart คอนโทรล
 • ขั้นตอนที่ ห้า: ใส่โค้ดเพื่อเปลี่ยนรูปแบบแผนภูมิกราฟ
 • ขั้นตอนที่ หก: ทดสอบรายงานแผนภูมิกราฟ

  ขั้นตอนที่ หนึ่ง: องค์ประกอบแผนภูมิ

  1

  รูปที่ 1 องค์ประกอบแผนภูมิ (ขอขอบคุณรูปภาพ จากตัวอย่างโปรเจ็กต์ (Sample Project))

  จากรูปที่ 1 กล่าวได้ว่า

 • Axis Label: ป้ายข้อความของแกน
 • Axis Title: ชื่อของแกน
 • Chart Area: แผนภูมิรูปภาพประกอบด้วยหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแผนภูมิพื้นที่ซึ่งเป็นมุมฉากพื้นที่ที่ใช้เพื่อวางชุดป้ายข้อความ
 • Chart Picture: แผนภูมิรูปภาพเป็นภาพพื้นผิวทั้งหมด
 • Chart Series: เป็นกลุ่มหรือชุดข้อมูล แต่ละชุดมีการเชื่อมโยงกับชนิดของแผนภูมิ
 • Legend: ป้ายสำหรับแผนภูมิ สามารถมีได้ไม่จำกัดจำนวน
 • Grid Lines: ตะแกรงบรรทัดเพื่อบ่งบอกขอบเขตของแท่งแผนภูมิ และช่วยให้อ่านแผนภูมิได้ง่ายขึ้น
 • Tick Marks: เครื่องหมายที่เกิดขึ้นร่วมกับตะแกรงบรรทัด
 • Plot Area: พื้นที่ในการสร้างแผนภูมิ คุณสามารถกำหนดคุณสมบัติผ่านเมธอด ChartArea.InnerPlotPosition
 • Title: ชื่อหลักของแผนภูมิสามารถ
 • Value Label: ป้ายพิเศษสำหรับบ่งบอกข้อมูลของแผนภูมิกราฟ

   

  ขั้นตอนที่ สอง:สร้างโปรเจ็กต์ Chart คอนโทรล ด้วย ASP.NET Web Site

  ให้ท่านผู้อ่านหยิบเครื่องมือ VS2008 ขึ้นมา แล้วทำการสร้างโปรเจ็กต์ด้วยเทมเพลต ASP.NET Web Site โดยเลือกแหล่งเก็บข้อมูลโปรเจ็กต์ (Location) เป็น File System เลือกพาธตามต้องการ ในบทความนี้ขอเก็บไว้ที่ E:ArticleCODE_IT_Article17-03-2009MSChartControls และ เลือกภาษาที่ใช้เป็น Visual C# และเมื่อท่านผู้อ่านได้ทำการติดตั้งชุดคอมโพเนนต์ Microsoft Chart Control ตามที่ผู้เขียนได้นำเสนอไปในนิตยสาร CODE IT ฉบับก่อนหน้า ในบทความที่ชื่อว่า สร้างรายงานแผนภูมิกราฟด้วย Microsoft Chart Controls ตอนรู้จัก Microsoft Chart Controls จะทำให้บนเครื่องมือ VS2008 มี Chart คอนโทรลขึ้นมาให้เราสามารถใช้งานได้ เพียงท่านผู้อ่านทำการลากคอนโทรลดังกล่าวไปวางบนเว็บฟอร์ม เช่นเดียวกับการใช้งานคอนโทรลอื่นๆ ที่เราต่างคุ้นเคยกัน เช่น คอนโทรล GridView คอนโทรล DetailsView เป็นต้น

  ก่อนอื่นให้ท่านผู้อ่านทำการสร้างตาราง(Table) ขึ้นมาหนึ่งตาราง ใช้เป็นตัวแบ่งขอบเขตในการวางคอนโทรลต่างๆ เพื่อง่ายในการจัดวางคอนโทรลต่างๆ ดังนี้:

  โดยใช้เมาส์คลิกบนเมนูบาร์ ของเครื่องมือ VS2008 ทำการเลือกเมนู Table=>Insert Table VS2008 จะนำท่านผู้อ่านเข้าสู่หน้าต่าง Insert Table ให้ทำการระบุขนาดแถว(Rows:) และคอลัมน์(Columns:) ลงไป จำนวน Rows:=4 และ Coilumns:=2 โดยกำหนดให้แถวแรกให้มี 1 Column วิธีการรวมสองคอลัมน์เป็นหนึ่งคอลัมน์ สำหรับเครื่องมือ VS2008 สามารถกระทำได้ง่ายๆ ดังนี้: ใช้เมาส์คลิกเลือกแถวแรกทั้งแถว แล้วคลิกเมาส์ขวา ทำการเลือกเมนู Modify=>Merge Cells ก็เป็นการรวมคอลัมน์เรียบร้อย จากนั้นทำการวางคอนโทรลต่างๆ ดังนี้:

 • แถวที่หนึ่ง: วางคอนโทรล Chart1
 • แถวที่สอง: คอลัมน์หนึ่งใส่ป้ายชื่อเป็น SkinStyle คอลัมนสอง วางคอนโทรล RadioButtonList และกำหนด ListItem ดังนี้
 • Sunken
 • Emboss
 • FrameThin1
 • FrameThin2
 • แถวที่สาม: คอลัมน์หนึ่งใส่ป้ายชื่อเป็น Show as 2D/3D คอลัมนสอง วางคอนโทรล RadioButtonList และกำหนด ListItem ดังนี้
 • 2D
 • 3D
 • แถวที่สี่: คอลัมน์หนึ่งใส่ป้ายชื่อเป็น Chart Type: คอลัมนสอง วางคอนโทรล RadioButtonList และกำหนด ListItem ดังนี้
 • Column
 • Bar
 • Pie
 • Line

  เมื่อท่านผู้อ่านทำการวางคอนโทรลต่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หน้าจอผลการออกแบบจะเป็นดังรูปที่ 2

   

  2

  รูปที่ 2 หน้าจอการออกแบบแอพพลิเคชัน

   

  ขั้นตอนที่ สาม: ผูกข้อมูลใส่ Chart คอนโทรล

  การผูกข้อมูล(Data Binding) บน Chart คอนโทรล ซึ่งคอนโทรลมีความสามารถในการสนับสนุนการผูกข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น ชุดข้อมูลค่าแกน X (Series X) สามารถจะผูกกับชุดข้อมูลอาร์เรย์ของสตริง และค่า Y สามารถจะผูกกับข้อมูลจากอ็อบเจ็กต์ DataReader เป็นต้น ท่านผู้อ่านสามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวอย่างโปรเจ็กต์ในเมนู :=> Working with Chart Data และในลำดับต่อไปนี้ ผู้เขียนขอนำเสนอการผูกข้อมูลบน Chart คอนโทรล แบบง่ายๆ ดังนี้

  การผูกข้อมูลบน Chart คอนโทรลท่านผู้อ่านสามารถกระทำได้ขณะการออกแบบ (design-time) โดยคลิกเมาส์ลงบนสมาร์ทแท็ก (smart tag) แล้วเลือก <New data source…> ใน drop-down list ดังรูปที่ 3

   

  3

  รูปที่ 3 การผูกข้อมูลบน Chart คอนโทรล ขณะการออกแบบ (design-time)

  เมื่อเราทำการเลือก <New data source…> เครื่องมือ VS2008 จะนำเราเข้าสู่เส้นทางการเลือกแหล่งข้อมูลดังรูปที่ 4 ดังนี้

 • หน้าต่าง Data Source Configuration Wizard :> Choose a Data Source Type ให้เลือก Database แล้วทำการตั้งชื่อ Data source ID ในบทความใช้ชื่อ SqlDataSource1 คลิกปุ่ม Next
 • หน้าต่าง Choose Your Data Connection ท่านผู้อ่านทำการสร้าง Connection ชี้ไปที่ฐานข้อมูล คลิกปุ่ม Next
 • หน้าต่าง Save the Connection String to the Application Configuration File ให้ตั้งชื่อ connection ตามต้องการในบทความนี้ผู้เขียนขอใช้ชื่อดีฟอลต์ เป็น NorthwindConnectionString คลิกปุ่ม Next
 • หน้าต่าง Configure the Select Statement ให้เลือกวิว(View) Category Sales for 1997 คลิกปุ่ม Next
 • หน้าต่าง Test Query ท่านผู้อ่านสามารถกดปุ่ม Test Query เพื่อทดสอบดูตัวอย่างข้อมูล จากนั้นคลิกปุ่ม Finish

   

  4

  รูปที่ 4 ตัวช่วยการสร้างกำหนดแหล่งข้อมูล (Data Source Configuration Wizard)

   

  ขั้นตอนที่ สี่: ปรับแต่งพรอเพอร์ตี้ Chart คอนโทรล

  เมื่อท่านผู้อ่านทำการผูกข้อมูลใส่ Chart เป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับถัดไป เป็นการปรับแต่งพรอเพอร์ตี้ของ Chart คอนโทรล ให้ท่านผู้อ่านทำการปรับแต่งพรอเพอร์ตี้ต่างๆ ตามรายการในตารางดังนี้

  ตาราง: การปรับแต่งพรอเพอร์ตี้ Chart คอนโทรล

  image

  หลังจากการปรับแต่งพรอเพอร์ตี้ของ Chart คอนโทรลเป็นที่เรียบร้อย จะได้ผลหน้าจอเป็นดังรูปที่ 5

   

  5

  รูปที่ 5 หน้าจอการปรับแต่งพรอเพอร์ตี้ของ Chart คอนโทรล

  เอาละครับเมื่อทำการปรับแต่งหน้าจอ และปรับแต่งคอนโทรลต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลำดับถัดไปเราไปใส่โค้ดเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรูปแบบแผนภูมิกราฟได้ตามต้องการ

   

  ขั้นตอนที่ ห้า: ใส่โค้ดเพื่อเปลี่ยนรูปแบบแผนภูมิกราฟ

   

  Default.aspx.cs

  using System;

  using System.Collections.Generic;

  using System.Linq;

  using System.Web;

  using System.Web.UI;

  using System.Web.UI.WebControls;

  using System.Web.UI.DataVisualization.Charting;

  public partial class _Default : System.Web.UI.Page

  {

  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

  {

  if (!IsPostBack)

  {

  skinStyle();

  chartType();

  Show3D();

  }

  }

  //เปลี่ยน SkinStyle

  protected void RadioButtonList0_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

  {

  skinStyle();

  chartType();

  Show3D();

  }

  //Show as 2D/3D

  protected void RadioButtonList2_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

  {

  skinStyle();

  chartType();

  Show3D();

  }

  //เปลี่ยน Chart Type

  protected void RadioButtonList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

  {

  skinStyle();

  chartType();

  Show3D();

  }

  private void skinStyle()

  {

  if (RadioButtonList0.Items[0].Selected)//None

  Chart1.BorderSkin.SkinStyle = BorderSkinStyle.None;

  else if (RadioButtonList0.Items[1].Selected)//Raised

  Chart1.BorderSkin.SkinStyle = BorderSkinStyle.Raised;

  else if (RadioButtonList0.Items[2].Selected)//Sunken

  Chart1.BorderSkin.SkinStyle = BorderSkinStyle.Sunken;

  else if (RadioButtonList0.Items[3].Selected)//Emboss

  Chart1.BorderSkin.SkinStyle = BorderSkinStyle.Emboss;

  else if (RadioButtonList0.Items[4].Selected)//FrameThin1

  Chart1.BorderSkin.SkinStyle = BorderSkinStyle.FrameThin1;

  else if (RadioButtonList0.Items[5].Selected)//FrameThin2

  Chart1.BorderSkin.SkinStyle = BorderSkinStyle.FrameThin2;

  }

  private void chartType()

  {

  if (RadioButtonList1.Items[0].Selected)//Column

  Chart1.Series["Series1"].ChartType = SeriesChartType.Column;

  else if (RadioButtonList1.Items[1].Selected)//Bar

  Chart1.Series["Series1"].ChartType = SeriesChartType.Bar;

  else if (RadioButtonList1.Items[2].Selected)//Pie

  Chart1.Series["Series1"].ChartType = SeriesChartType.Pie;

  else if (RadioButtonList1.Items[3].Selected)//Line

  Chart1.Series["Series1"].ChartType = SeriesChartType.Line;

  }

  private void Show3D()

  {

  if (RadioButtonList2.Items[0].Selected)///2D

  Chart1.ChartAreas["ChartArea1"].Area3DStyle.Enable3D = false;

  else//3D

  Chart1.ChartAreas["ChartArea1"].Area3DStyle.Enable3D = true;

  }

  }

  ใส่โค้ดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราไปดูรายงานแผนภูมิกราฟผ่านเบนาว์เซอร์กันเลยครับ

   

   

 • ขั้นตอนที่ หก: ทดสอบดูรายงานแผนภูมิกราฟ

  หลังจากทำการใส่โค้ดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการรันแอพพลิเคชัน เพื่อดูผลรายงานแผนภูมิกราฟผ่านเบราว์เซอร์ เราจะได้รายงานดังรูปที่ 6 และท่านผู้อ่านสามารถทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบกราฟต่างๆ โดยคลิกเลือก SkinStyle, Show as 2D/3D และ ChartType ทำให้เราได้หน้าจอรายงานแผนภูมิกราฟต่างๆ ดังรูปที่ 7

   

  6

  รูปที่ 6 รายงานแผนภูมิกราฟ

   

  7

  รูปที่ 7 รายงานแผนภูมิกราฟ(ต่อ)

  ครับท้ายสุดนี้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความนี้คงเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านได้บ้าง ไม่มากก็น้อย แล้วพบกันโอกาสหน้าครับ

  หากเกิดข้อผิดพลาดประการใดในบทความนี้ ผู้เขียนขอน้อมรับความผิดพลาดทั้งหมดนั้นไว้แต่เพียงผู้เดียว และยินดีน้อมรับฟังคำชี้แนะ เพื่อแก้ไข และเปลี่ยนแปลง ให้เกิดสิ่งดีดีในครั้งต่อๆ ไป และหากท่านผู้อ่านพบปัญหาในการอ่านบทความ หรือปัญหาในด้านการโปรแกรมมิ่ง สามารถเข้าไปพบกับผู้เขียน และเพื่อนๆ บนชุมชนออนไลน์ http://www.greatfriends.biz เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สาระ ความรู้ กันและกัน และไปเยี่ยมกล่าวคำทักทายกันได้บน Blog ส่วนตัว: กรรมกรซอฟต์แวร์ http://janawat.spaces.live.com

  แหล่งดาวน์โหลดซอร์สโค้ด:

 • http://www.windowsitpro.net/code
 • http://janawat.spaces.live.com/default.aspx : เข้าไปที่ไฟล์ โฟลเดอร์สาธารณะ [CODE IT MAGAZINE]

  แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

 • http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2008/11/24/new-asp-net-charting-control-lt-asp-chart-runat-quot-server-quot-gt.aspx
 • CODE IT MAGAZINE APRIL-MAY 2009
 •  

  หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

 • สร้างรายงานแผนภูมิกราฟด้วย Microsoft Chart Controls ตอนรู้จัก: Microsoft Chart Controls
 • Article – VS2010 Chart Control DataBinding
 • Screencast – ASP.NET 3.5 Chart Control โดย: คุณบรรพต

   

  ผู้เขียน:
  ว่าที่รต. นุชิต อรรจนวรรจน์


  Microsoft MVP,  Community Leader, CodeIT Columnist,
  Blog: http://janawat.spaces.live.com, E-Mail: nuchitrwi@hotmail.com
  swp_logo_nec53 

  ให้คำปรึกษา , ออกแบบ และพัฒนา Business Applications

  Application Services Centers|
  – Services Management
  – Call Center
  Data Exchange Applications|
  – Data Exchange
  – Data Transfer
  Rich Internet Applications (RIA)|
  – AJAX
  – Silverlight

   

 • Advertisements
  เกี่ยวกับ

  Nuchit Atjanawat is a Microsoft MVP, GreatFriends Community Leader, WindowsITPro Columnist(Mr.Nano), Silverlight Business Application Instructor, Speaker in various Microsoft events, Author, passionate Blogger and a Software Engineer by profession. He has a very good skill over Silverlight, LightSwitch, C#, XAML & Blend. He shares his technical findings, tutorials in his technical blog. Follow his Blog and Facebook page to be updated on latest articles. - Technical Blog: https://janawat.wordpress.com - WindowsITPro Columnist(Mr.Nano): http://windowsitpro.net - The GreatFriends.Biz Community Discussion Board (nano): http://greatfriends.biz - witter: https://twitter.com/janawat - Facebook Page: https://www.facebook.com/nuchit - Instructor: http://bit.ly/GF250-01, http://bit.ly/GF150-02

  เขียนใน Uncategorized
  One comment on “สร้างรายงานแผนภูมิด้วย Microsoft Chart Controls ตอน ผูกข้อมูลบน Microsoft Chart Controls
  1. boilza พูดว่า:

   มีประโยชน์อย่างยิ่งครับ ตอนนี้กำลังหัดใช้ Chart Control อยู่เลยครับ

  ใส่ความเห็น

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  w

  Connecting to %s

  In Archive
  %d bloggers like this: