ออกแบบรายงาน CrystalReport จาก Storeprocedure


 

บทความนี้เป็นตัวอย่าง การออกแบบรายงาน CrystalReport จาก Storeprocedure โดยการผ่าน Parameter  จาก CrystalReport ไปสู่ Storeprocedure

 

ขั้นตอนการออกแบบรายงาน

 1. ออกแบบรายงานจาก Storeprocedure
 2. ใส่โด้ดดึงรายงานโดยผ่านพารามิเตอร์ทางเมธอด  SetParameterValue()

1.ออกแบบรายงานจาก Storeprocedure

ออกแบบตามขั้นตอนในรูปภาพเลยครับ

สร้างโปรเจ็กต์ ASP.Net และ Add Item CrystalReport เข้าใปในโปรเจ็กต์

1 2

 

ออกแบบโดยใช้โหมด Report Wizard และ Connect database โดยใช้ OLE DB

3 4

 

เลือก Provider แบบ SQL native Client

5

 

ระบุ ชื่อ Server DB  User DB และ Password  แล้ว Next, Next

6 7

 

ขยายจนถึง Stored Procedures และเข้าไปทำการเลือกชื่อ Stored Procedures ที่ต้องการ ในบทความนี้ขอใช้ SalesByCategory (รายงานการขายตามประเภทสินค้า) แล้วกดปุ่ม 10 เพื่อเลือก Stored Procedures

8 9 

 

OK, Next

11 12

 

เลือกฟิลด์ทั้งหมดโดยกดปุ่ม >> จากนั้น Next, Next

13 14

 

Next, Finish

15 16

 

ได้แบบรายงานมาเรียบร้อย ปรับเอาเองตามใจชอบ(User)

17

 

ทดสอบดูตัวอย่างรายงาน (Report Previe)

18 19

 

Report Previe

20 

 

Crystal Report จะสร้าง Parameter ให้อัตโนมัติ ตาม Stored Procedures SalesByCategory

21

 

ลากตัวคอนโทรล CrystalReportViewer ไปวางบน WebForm แล้วไปทำการใส่โด้ดดึงรายงาน กันเลยครับ

22

 

2. ใส่โด้ดดึงรายงานโดยผ่านพารามิเตอร์ทางเมธอด  SetParameterValue()

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page 
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.ReportDocument rpt = new 
      CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.ReportDocument();

    rpt.Load(Server.MapPath("CrystalReport.rpt"));
    rpt.SetDatabaseLogon("sa","1234");

    rpt.SetParameterValue("@CategoryName", "Meat/Poultry");
    rpt.SetParameterValue("@OrdYear", "1996");

    CrystalReportViewer1.ReportSource = rpt;

  }
}

 

ผลการรันแอพพลิเคชัน

23

 

แหล่งข้อมูลดาวน์โหลด
http://cid-7d608959d854cb28.skydrive.live.com/embedrowdetail.aspx/SourcesCode/PassParamFromCrystal2Storeprocedure.zip

ผู้เขียน
Columnist

 

Advertisements
เกี่ยวกับ

Nuchit Atjanawat is a Microsoft MVP, GreatFriends Community Leader, WindowsITPro Columnist(Mr.Nano), Silverlight Business Application Instructor, Speaker in various Microsoft events, Author, passionate Blogger and a Software Engineer by profession. He has a very good skill over Silverlight, LightSwitch, C#, XAML & Blend. He shares his technical findings, tutorials in his technical blog. Follow his Blog and Facebook page to be updated on latest articles. - Technical Blog: https://janawat.wordpress.com - WindowsITPro Columnist(Mr.Nano): http://windowsitpro.net - The GreatFriends.Biz Community Discussion Board (nano): http://greatfriends.biz - witter: https://twitter.com/janawat - Facebook Page: https://www.facebook.com/nuchit - Instructor: http://bit.ly/GF250-01, http://bit.ly/GF150-02

เขียนใน Crystal Reports

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

In Archive
%d bloggers like this: