กรองข้อมูลบน SqlDataSource


 

จาก บทความ – Export DataGridview to Excel Word http://greatfriends.biz?62894

Download source:
http://cid-7d608959d854cb28.skydrive.live.com/embedrowdetail.aspx/SourcesCode/ExportGridview2Excel|_16092998.zip

ถ้าต้องการกรองข้อมูลง่ายๆ แบบไม่ต้องโค้ดดิ้งหนักๆ สามาถกรองข้อมูลบน DataSource ดังจะขอกล่าวต่อไปนี้:

ถ้าค้นหา All จะแสดงข้อมูลสินค้สทั้งหมด

7

 

ถ้าต้องการค้นหาชื่อสินค้าที่มีตัวอักษร ch อยู่ จะแสดงรายการชื่อสินค้าที่มีตัวอักษร ch ออกมาทั้งหมด

8

 

ออกแบบหน้าจอ

 0

 

Configure Data source

1 

คลิก Query builder แล้วสร้าง View ตามต้องการ

2

 

ใส่เงื่อนไขรายงาน ใน Query นี้ลงไป แล้วคลิก OK

IF( @PdName <> ‘All’) —
BEGIN
    SELECT ProductID, ProductName, QuantityPerUnit, UnitPrice, UnitsOnOrder, ReorderLevel, CategoryName
    FROM Products INNER JOIN Categories ON
        Products.CategoryID = Categories.CategoryID
    WHERE (Products.ProductName LIKE ‘%’ + @PdName + ‘%’)
END
ELSE
BEGIN
    SELECT ProductID, ProductName, QuantityPerUnit, UnitPrice, UnitsOnOrder, ReorderLevel, CategoryName
    FROM Products INNER JOIN Categories ON
        Products.CategoryID = Categories.CategoryID
END

00

ระบบแจ้งว่า Query ผิด Syntax ไม่ต้องสนใจครับ ตอบ OK ผ่าน

6

 

เมื่อไดก็ตามที่เรามีคำสั่ง where ระบบจะกำหนด Parameter ให้ เช่นใน Query เราใช้ parameter  @PdName  ระบบจะกำหนดชื่อ Parameter เป็น PdName

4 

เบื้องหลังมันจะเจนโค้ดให้ดังนี้:

xx2

 

โค้ด Behind:
public partial class _Default : System.Web.UI.Page 
{

   
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
   
{
       
if (!IsPostBack)
       
{
          
bindingData();
       
}
   
}

    private void bindingData()
   
{
       
SqlDataSource1.SelectParameters["PdName"].DefaultValue = TextBox1.Text.Trim();
         
GridView1.DataBind();
   
}

    protected void btSearch_Click(object sender, EventArgs e)
   
{
      
bindingData();
   
}
}

 

Download source:
http://cid-7d608959d854cb28.skydrive.live.com/embedrowdetail.aspx/SourcesCode/ExportGridview2Excel|_16092998.zip

Advertisements
เกี่ยวกับ

Nuchit Atjanawat is a Microsoft MVP, GreatFriends Community Leader, WindowsITPro Columnist(Mr.Nano), Silverlight Business Application Instructor, Speaker in various Microsoft events, Author, passionate Blogger and a Software Engineer by profession. He has a very good skill over Silverlight, LightSwitch, C#, XAML & Blend. He shares his technical findings, tutorials in his technical blog. Follow his Blog and Facebook page to be updated on latest articles. - Technical Blog: https://janawat.wordpress.com - WindowsITPro Columnist(Mr.Nano): http://windowsitpro.net - The GreatFriends.Biz Community Discussion Board (nano): http://greatfriends.biz - witter: https://twitter.com/janawat - Facebook Page: https://www.facebook.com/nuchit - Instructor: http://bit.ly/GF250-01, http://bit.ly/GF150-02

เขียนใน Web Application

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

In Archive
%d bloggers like this: