บทความ – add new row GridView


By nano
VS (VS 2005)
Web Application (ASP.Net C#)

เป็นบทความที่เขียนลงลน Greatfriends.biz

แนวคิดของการเพิ่ม Row ใหม่ให้กับ GridView คือ เมื่อกดปุ่ม Select จะเอาค่า ใน TextBox ลง DataTable แล้ว Bind เข้ากับ GridView ทุกครั้งที่กด ปุ่ม Select จะ Load Page ใหม่เราเพียงแค่เก็บเจ้า DataTable เดิมไว้ โดยเก็บไว้ใน ตัวแปร Session["xtable"] เพื่อนำมาใช้ต่อ

มาดูกันครับว่าทำงานอย่างไร

ออกแบบ Page

1. ออกแบบหน้า Page ดังรูป

2. หน้าตา Page

3. ป้อนข้อมูลลง TextBox แล้วคลิกปุ่ม Select

4. ข้อมูลเพิ่มเข้า GridView แล้วครับ…

เขียน Code กันเลยครับ

using System;

using System.Data;

using System.Configuration;

using System.Collections;

using System.Web;

using System.Web.Security;

using System.Web.UI;

using System.Web.UI.WebControls;

using System.Web.UI.WebControls.WebParts;

using System.Web.UI.HtmlControls;

public partial class GridViewAddNewRow : System.Web.UI.Page

{

DataTable dt;

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

{

if (!Page.IsPostBack)

{

//…

}

if (this.Session["xtable"] == null)

{

dt = new DataTable();

dt.Columns.Add(new DataColumn("FName", typeof(string)));

dt.Columns.Add(new DataColumn("LName", typeof(string)));

dt.Columns.Add(new DataColumn("Adress", typeof(string)));

dt.Columns.Add(new DataColumn("EMail", typeof(string)));

this.Session["xtable"] = dt;

}

else

{

dt = (DataTable)this.Session["xtable"];

}

}

protected void btSelect_Click(object sender, EventArgs e)

{

DataRow dr = dt.NewRow();

dr["FName"] = txtFName.Text.Trim();

dr["LName"] = tctLName.Text.Trim();

dr["Adress"] = txtAddress.Text.Trim();

dr["EMail"] = txtEMail.Text.Trim();

dt.Rows.Add(dr);

GridView1.DataSource = dt;

GridView1.DataBind();

}

}

สรุป

หากเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัย และพร้อมน้อมรับคำแนะนำ เพื่อแก้ไขในครั้งต่อๆ ไปครับ

ขอให้สนุกกับโลกของ .Net ครับ…

อ่านเพิ่มเติมที่ Greatfriends.biz=>  บทความ – Add New Row GridView

Advertisements
เกี่ยวกับ

Nuchit Atjanawat is a Microsoft MVP, GreatFriends Community Leader, WindowsITPro Columnist(Mr.Nano), Silverlight Business Application Instructor, Speaker in various Microsoft events, Author, passionate Blogger and a Software Engineer by profession. He has a very good skill over Silverlight, LightSwitch, C#, XAML & Blend. He shares his technical findings, tutorials in his technical blog. Follow his Blog and Facebook page to be updated on latest articles. - Technical Blog: https://janawat.wordpress.com - WindowsITPro Columnist(Mr.Nano): http://windowsitpro.net - The GreatFriends.Biz Community Discussion Board (nano): http://greatfriends.biz - witter: https://twitter.com/janawat - Facebook Page: https://www.facebook.com/nuchit - Instructor: http://bit.ly/GF250-01, http://bit.ly/GF150-02

เขียนใน Web Application

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

In Archive
%d bloggers like this: