ประวัติย่อ


คติประจำใจ:
เปลี่ยนความคิด ชีวิตไม่เปลี่ยน
จนกว่า จะลงมือทำ

รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง
รู้ลมหายใจเข้า รู้ลมหายใจออก ชนะโดยไม่ต้องรบ

เป้าหมายอยู่ ตรงหน้า (ห่าง 2 เมตร)
ถ้าไม่ก้าวเดินไม่มีวันถึง

 

NuchitMSDN24032010Name-Surname:          Acting 2, Lt. Nuchit Atjanawat
Name-Surname (Thai):   ว่าที่รต. นุชิต อรรจนวรรจน์
Birth Date:                     Aug 4, 1976
Weight/Height:               75 kg / 167 cm.
Nationality:                     Thai
Religion:                         Buddhism
Present address:            247 Soi Lad Phrao 101, Bangkapi,
Bangkok, 10240
Permanent address:        12/1 M.5, Tambon Tongfa,
Amphur Bantak, Tak 63120
SWP-LogoPhone.:                       08-5911-7659
Own car:                     Yes
E-mail:                        nuchitrwi@homail.com,
                                                                                          nuchit@flowco.co.thjnuchit@gmail.com

EDUCATION

              2000 – 2003         : Bachelor Degree in Computer Engineering ,GPA 2.72

                                                  Mahanakorn University of Technology

                   1998 – 2000         : High Vocational Certificate, GPA 3.23

                                                  Rajamangala Institute of Technology Tak Campus

                   1995 – 1998         : Vocational Certificate, GPA 3.32

                                                  Rajamangala Institute of Technology Tak Campus 

 

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Software Development Manager, Flowco Co., Ltd. (2009 – Present)

·         Designed , developed and management project, using VS2008, VS2010 and Silverlight

§  FLOWCO Automotive Maintenance:FAM, http://203.107.158.164/fam/

§  FLOWCO Fixed Asset:FFA, http://203.107.158.164/ffa/FFA.html

§  Customer Satisfaction Survey:CSS, http://203.107.158.164/css 

§  SMS ManHours: SMSMH,http://203.107.158.164/smsmh/

§  Car history Information:CHI, http://203.107.158.164/chi/#CarHistoryInfoPage

 

·         Training VS2008 for Developer Team

·         Training ASP.Net Web Application for Developer Team

 

 

.NET Team Leader, Flowco Co., Ltd. (2004 – 2009)

·         Designed , developed and management project, using VS2008, VS2010

§  Services Management System:SMS

·         SMS Management

·         SMS Services Monitoring: http://203.107.158.164/sms

·         SMS MINI

·         Training VS 2003  Developer Team

·         Development and Implementation SAP System Interface of PTT-Automation systems

·         Designed  and developed  WebService put and get file of PTT Public Company Limited using VS2003

·         Designed  and developed  WebService put and get Data of Flowco Co.,Ltd. using VS2008

·         Designed and developed project Data Monitoring Systems of PTT-Automation systems using VS2008 ASP.NET (C#) and MS SQL Server 2000

·         Designed and developed for Rachovii – Client Service using VS2003 (C#) and .Net remoting

·         Designed software requirements and implemented code of Rachovii – Server and Rachovii – Client. of PTT-Automation systems using VS2003 (VB, C#)

·         Designed and implemented DTS export and import data of PTT-Automation systems using data transformation services on MSDE 7.0 and MS SQL Server 2000

·         Designed, install, configured and support IIS, MS SQL Server (2000,2005), MySQL, PHP-Nuke, DotNetNuke

 

 

Programmer, Rayong Wire Industries Co., Ltd. (2003 –2004)

·         Designed and developed of Project Store, Purchase and Maintenance Information System:SPMIS using VS2003 (C#,VB.NET,ASP.NET), MS SQL Server 2000, Crystal Report 9.2 and Install Shield 8.0

·         Maintained Windows NT4.0, Linux Server ( Red Hat ) ,SQL Server 2000, MS Exchange email system and Network system

·         Designed, install, configured and support apache, IIS, samba ftp, MS SQL Server 2000 , MySQL and PHP-Nuke

·         Support the Store Systems using FoxPro2.6 for DOS and MS Visual FoxPro 6.0

·         Support company intranet web base application using ASP 

 

 

Computer technician, Rayong Wire Industries Co., Ltd.  (2000 – 2003)

·         Installing and administering LAN hardware network operating system

·         Maintained Windows NT4.0 and Linux Server

·         Administering network in side factory and support workstation more than 40 user

·         Support the Store Systems using FoxPro2.6 for DOS and MS Visual FoxPro 6.0

 

TECHNICAL SKILLS

Operating Systems    : MS Windows (98/NT/2000/XP/2003/Vista/Win7), MS-DOS, Linux,

                          Windows Azure

Application Server    : IIS, PWS, MS Exchange,Apache, Tomcat

Programming Languages    

                        : C#, VB, VB.NET, JAVA, PHP, Transact/SQL

Database Systems      : MS SQL Server (7.0, 2000, 2005, 2008), MySQL, MS Access,

                          SQL Server Azure

Document Processing            : MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, HTML, Acrobat, MS Microsoft Project,

                          MS Microsoft Visio, MS Microsoft Outlook

Development Tools    : MS Visual Studio 2000 (VB6.0, InterDev, FoxPro),

                          MS Visual Studio.NET (VS2002, VS2003, VS2005, VS2008,VS2010),

                          Crystal Report, Install Shield, Edit Plus, phpMyAdmin

                        : MS Expression Blend, MS Expression Design, MS Expression Web

 

Content Management System

                        : Manbo, PHP-Nuke, PosNuke, Joomla!, XOOPS, Drupal, DotNetNuke

 

Other              : Skill in Custom Control, User Control (ASP.Net UI,C#,VB.NET), OOP,

                          Web services, .NET Framework (1.1, 2.0, 3.0, 3.5) Technologies (CardSpace,

                          Windows Presentation Foundation (WPF), Windows Communication

                          Foundation (WCF), Windows  Workflow Foundation (WF) ,

                          ClickOnce, AJAX, Silverlight, LINQ, ADO.NET Entity Frame Work,

                          Content Management System(CMS), Learning Management System(LMS),

                          Weblog (Blog), WIKI, File Transfer Protocol (FTP), Secure File Transfer

                          Protocol (SFTP), Secure Shell (SSH), Secure Copy (SCP), Data Compression,

                          Data Encryption and Decryption

                        : Expertise in full project life cycle development for Implementation

 

 

 

SEMINAR

·Greatfriends

                           : Greatfriends vTalks #9 Date: March 22th, 2008

                           : Greatfriends vTalks #8 Date: January 27th, 2008

                           : Greatfriends vTalks #7 Date: December 2th, 2007

                           : Greatfriends vTalks #6 Date: September 16th, 2007

                           : Greatfriends vTalks #5 Date: July 22th, 2007

                           : Greatfriends vTalks #4 Date: May 27th, 2007

                       

                           : GF zupzip #5 Date: March 1th, 2008

                           : GF zupzip #1 Date: April 8th, 2007

 

 

·ThaiSharp.NET

                           : ThaiSharp.NET Seminar Date: March 26th, 2005

 

·Microsoft Insiders

                           : Microsoft Insiders Seminar Date: February 16th, 2008

                           : Microsoft Insiders Seminar Date: January 26th, 2008

                           : Microsoft Insiders Seminar Date: December 1th, 2007

 

·Microsoft MSDN

                           : Microsoft MSDN Seminar Date: March 25th, 2008

                           : Microsoft MSDN Seminar Date: December 18th, 2007

                           : Microsoft MSDN Seminar Date: October 22th, 2007

                           : Microsoft MSDN Seminar Date: October22th, 2006

                           : Microsoft MSDN Seminar Date: March 2th, 2006

                           : Microsoft MSDN Seminar Date: October 6th, 2005.

                           : Microsoft MSDN Seminar Date: May 18th, 2005.

·Microsoft Partner Day

   : Next Generation Client Development on September 18th, 2008

   : Discover Microsoft SQL Server 2008 on June 18th, 2008

·Remix

                           : Remix 08 South-East Asia at Central World Bangkok, THAILAND Date:

                          May 29th, 2008.

 

 

SELF DESCRIPTION

                        : Punctual

                        : Enthusiastic

                        : Fast learn

                        : Good Relationship

                        : Leadership Skill

HOBBIES AND INTERESTS:
Columnist: เขียนบทความประจำที่ นิตยสาร CODE IT และWindowsITPro

  winitprocover-big:>ต่อ

JANAWAT Blogs:
เขียนบล็อกเพื่อบันทึกความทรงจำ..
ด้านโปรแกรมมิ่ง…
และเผื่อแผ่สำหรับผู้อ่านทั่วไป…
Speaking Engagements:  Microsoft Thailand Technect/MSDN seminar 24/3/2553:Ref:> https://janawat.wordpress.com/2010/03/25/microsoft-technectmsdn-seminar/

  TechNet/MSDN Campus Live seminar 5/4/2554:
image
    Ref:> https://janawat.wordpress.com/2011/03/29/technetmsdn-campus-live/

GreatFriends.Biz Community Leader:
   เป็นผู้นำชุมชนออนไลน์(Community Leader)…ของกลุ่มนักพัฒนาด้าน…Microsoft.Net ในเมืองไทย
   คอยให้คำแนะนำ…และช่วยตอบปัญหาด้าน…TECHNICAL ต่างๆ…ให้สมาชิกในชุมชน
   เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านโปรแกรมมิ่ง…และความรู้เกี่ยวกับเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ

Microsoft MVP:
Nuchit's MVP ProfileNuchit’s Profile @Microsoft
   Microsoft MVP ?…
เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ…
และมีคุณค่า…ที่นักพัฒนา…ทั่วโลกต่างใฝ่ฝัน

   และเป็นรางวัลที่สำคัญยิ่ง…
ครั้งหนึ่งในชีวิต…ของผม…ที่ได้รับเกียรตินั้น

  โดยได้รับการแต่งตั้งเป็น..MVP…ในวันที่ 1/7/2009…
 

(นับวันที่ 1/7/2009)
MVP…ทั่วโลก…มี..4205 ท่าน…
MVP…ภูมิภาคของทวีปเอเชีย…มี…958 ท่าน…
และMVP…ภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AES)…มี…165 ท่าน…
ประเทศไทย…มี 18 ท่าน…ผมเป็นคนล่าสุด…
ดังนี้…
Advertisements
เกี่ยวกับ

Nuchit Atjanawat is a Microsoft MVP, GreatFriends Community Leader, WindowsITPro Columnist(Mr.Nano), Silverlight Business Application Instructor, Speaker in various Microsoft events, Author, passionate Blogger and a Software Engineer by profession. He has a very good skill over Silverlight, LightSwitch, C#, XAML & Blend. He shares his technical findings, tutorials in his technical blog. Follow his Blog and Facebook page to be updated on latest articles. - Technical Blog: https://janawat.wordpress.com - WindowsITPro Columnist(Mr.Nano): http://windowsitpro.net - The GreatFriends.Biz Community Discussion Board (nano): http://greatfriends.biz - witter: https://twitter.com/janawat - Facebook Page: https://www.facebook.com/nuchit - Instructor: http://bit.ly/GF250-01, http://bit.ly/GF150-02

เขียนใน Profile

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

In Archive
%d bloggers like this: